Regulamin Forum

Najważniejsze komunikaty od administracji, newsy o konkursach, promocjach, etc.
Locked
uzi
Simon’s student
Posts: 28
Joined: Sun Jan 16, 2022 7:59 pm
Has thanked: 9 times
Been thanked: 11 times

Regulamin Forum

Post by uzi »

REGULAMIN FORUM

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Forum Gry Broken Ranks znajdujące się pod adresem https://forum.brokenranks.com jest częścią serwisu należącego do firmy Whitemoon. Jego głównym zadaniem jest integracja Graczy, ułatwienie kontaktu z członkami Ekipy Broken Ranks oraz rozwój Gry.
 2. Rejestracja na Forum jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. Rejestracja skutkuje stworzeniem Konta na warunkach zawartych w niniejszym Regulaminie i oznacza, że Użytkownik zapoznał się z jego treścią oraz zaakceptował go w całości.
 4. Osoba chcąca dokonać rejestracji oświadcza, że jest pełnoletnia lub posiada zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na w/w rejestrację i uczestnictwo w Grze.
 5. Niniejszy Regulamin jest zbiorem praw i zasad obowiązujących na Forum. Dotyczy aktywności w działach Forum, prywatnych wiadomościach oraz informacji zawartych na Profilach Użytkowników.
 6. Regulamin dotyczy każdego Użytkownika Forum, bez względu na rangę.
  1. w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach, członek Ekipy ma prawo postąpić wbrew postanowieniom Regulaminu Forum, jeśli jest to absolutnie niezbędne do zachowania przeznaczenia społeczno-gospodarczego Forum.
 7. Administracja zastrzega sobie prawo do zmieniania Regulaminu. O zmianach Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem Forum.
 8. Regulamin Forum jest podrzędny Regulaminowi Gry (https://brokenranks.com/regulamin/), wszystkie zapisy w Regulaminie Gry obowiązują na Forum Gry.
 9. W przypadku kolizji norm poszczególnych regulaminów zapisy Regulaminu Gry są nadrzędne nad zapisami Regulaminu Czatu, Regulaminu Forum oraz Regulaminu kanału Discord.
§ 2. Rangi
Rangi zostały stworzone w celu zapewnienia porządku na Forum. Każda Ranga posiada swój unikalny kolor, odpowiadający uprawnieniom, jakie posiada Użytkownik owej rangi na Forum.
 1. Rangą podstawową jest “zwykły Użytkownik”, który nie posiada dodatkowych uprawnień.
 2. Rangi specjalne:
  1. Moderator czatu gry - Sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez graczy regulaminu czatu w grze.
  2. Moderator forum - Sprawuje nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przez graczy regulaminu forum, pomaga w rozwiązywaniu ich problemów oraz porządkuje forum.
  3. Game Master (GM) - Opiekun serwerów, sprawuje nadzór nad moderatorami, pomaga graczom w bardziej złożonych problemach w grze i na forum.
  4. Inżynier - Współuczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu zmian w grze. Jest organem doradczym / ekspertem w zaawansowanych kwestiach technicznych, odnośnie mechaniki gry.
  5. Administrator - Zajmuje się najważniejszymi elementami w grze.
§ 3. Zasady Ogólne
Zostały stworzone z myślą o utrzymaniu porządku na Forum. Zasady szczegółowe zostały ujęte w § 4.
 1. Każdy Gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety, czyli zbioru przyzwoitego zachowania w internecie (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta).
 2. Każdy z członków Ekipy ma prawo napisać uwagę w każdym poście zgodnie z § 5.1.
 3. Maksymalna długość Sygnatury to pięć linijek tekstu.
 4. Zabrania się używania w nicku postaci gracza nieprzyzwoitych wyrażeń lub obelg oraz rejestracji nicków o wymowie politycznej, rasistowskiej lub wskazującej na obce strony internetowe.
 5. Zabrania się podszywania pod innych użytkowników forum bądź gry.
 6. Zabronione jest posiadanie wielu kont na forum lub zakładanie nowego konta w celu ominięcia kar.
 7. Tematy na Forum:
  1. Przed założeniem tematu sprawdź, czy ktoś już nie poruszał tego samego wątku, aby nie dublować tematów.
  2. Poruszaj tematy związane wyłącznie z grą “Broken Ranks” lub innymi elementami wchodzącymi w skład serwisu (nie dotyczy działu "Twórczość"). Tematy poruszające inne kwestie mogą zostać skasowane lub edytowane. W szczególności wystrzegaj się wpisów na tematy budzące burzliwe emocje - polityka, religia etc.
  3. Nazwę tematu dobierz tak, by jasno przedstawiał poruszane zagadnienie.
  4. Umieszczaj tematy w odpowiednich działach.
  5. Nie umieszczaj reklam innych produktów, w szczególności gier. Takie tematy będą usuwane, a użytkownik karany. Konta reklamujące inne produkty zostaną zablokowane.
  6. Członkowie Ekipy mają prawo do korekty, zmiany, przeniesienia, zamknięcia lub usunięcia danego tematu bez podania uzasadnienia. Uzasadnienie może zostać przekazane przez PW, bądź wpis w temacie według wcześniej określonych zasad.
 8. Posty w tematach na forum
  1. Nie używaj wulgaryzmów.
  2. Nie prowokuj, nie obrażaj, ani nie oczerniaj innych Użytkowników Forum. Staraj się dbać o dobrą atmosferę i szanuj rozmówców.
  3. Nie spamuj (nie pisz postów w stylu "Jestem za", od głosowania są ankiety; oraz nic nie wnoszących komentarzy typu "żal", "głupi temat", wstawianie wyłącznie uśmieszków, itp).
  4. Pisz konstruktywnie i na temat. W Karczmie dopuszczone jest odpisywanie na posty innych w związku z prowadzoną dyskusją.
  5. Surowo zabronione są posty zawierające treści homofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, nawoływanie do popełnienia przestępstwa, bądź innych czynów niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem, oraz z Regulaminem Gry. Ponadto zabronione są tematy kontrowersyjne światopoglądowo, m.in. polityczne czy religijne.
  6. Kolorów, wielkości oraz innych narzędzi tekstowych używaj tylko do podkreślenia (wyróżnienia) fragmentu posta. Nie używaj kolorów zarezerwowanych dla Członków Ekipy - różowego, zielonego, niebieskiego, pomarańczowego, czerwonego. Nie pisz całego posta z innym formatowaniem, niż zwykłe (dopuszczalne w “Targowisku”). Pisz posty w taki sposób, aby nie utrudniać przeglądania Forum.Cytuj jedynie fragmenty do których się odnosisz, cytowanie całych postów bez potrzeby będzie usuwane.
  7. Nie podbijaj starych, nieaktualnych tematów, jeśli nie masz nic nowego do wniesienia. Staraj się używać opcji „bump”, która pojawia się przy starszych tematach. Jeśli zaktualizowałeś swój „sklep” w dziale “Targowisko”, to możesz podbić temat również Postem ze stosowną informacją dotyczącą przeprowadzonych w nim zmian (aktualizacji).
  8. Nie pisz Posta pod Postem. Korzystaj w tym celu z opcji “edytuj”. Napisanie Posta pod Postem jest dopuszczalne w Targowisku oraz tematach, w których od dawna nic się nie dzieje..
  9. Nie zamieszczaj treści o charakterze promującym hacki, błędy Gry i obejścia. Do zgłaszania takich kwestii korzystaj z właściwego działu lub PW do odpowiednich członków Ekipy.
  10. Nie pisz o karach swoich lub innych użytkowników z forum, gry. Nie upubliczniaj spraw z supportu, niezależnie od tego czy zostały zamknięte, czy wciąż oczekujesz odpowiedzi.
  11. Nie ujawniaj danych osobistych swoich lub innych osób.
  12. Nie ujawniaj prywatnych wiadomości bez zgody ich autora. Użytkownik, którego wiadomości zostały upublicznione może ubiegać się o ich zdjęcie i ukaranie osoby upubliczniającej.
  13. Nie umieszczaj postów o niepublikowanych materiałach firmy Whitemoon.
  14. Zabronione jest usuwanie bądź zmienianie edycji moderatora lub administratora.
  15. Zabronione jest usuwanie całej treści postu za pomocą edycji przez użytkowników.
 9. Pisanie prywatnych wiadomości
  1. Obowiązują takie same zasady jak w punktach powyżej. Przypadki łamania Regulaminu poprzez prywatne wiadomości będą traktowane indywidualnie. Prosimy o zgłaszanie każdego takiego przypadku do Moderatora forum lub poprzez Support - https://support.brokenranks.com
§ 4. Zasady Szczegółowe, dotyczące aktywności w działach.
Zbiór zasad powiązanych z aktywnością w działach Forum.
 1. Usuwanie Postów i tematów: tematy i Posty, które w sposób rażący naruszają Regulamin będą usuwane.
 2. Archiwizacja tematów: tematy nieaktualne, nieaktywne, zamknięte przez autora lub Ekipę mogą być archiwizowane. Szczegółowe zasady archiwizacji dla poszczególnych zakładek mogą znaleźć się w formie ogłoszeń na Forum.
 3. Przenoszenie tematów: Ekipa może przenosić tematy na Forum, jeżeli uzna, że właściwym miejscem na nie jest inny dział.
§ 5. Sankcje
Za łamanie postanowień Regulaminu nakładane będą na Użytkowników odpowiednie sankcje.
 1. Uwaga słowna
  1. Członek Ekipy ma prawo do zwrócenia Użytkownikowi uwagi na Temat nieprawidłowego zachowania na Forum poprzez prywatną wiadomość lub wpis w poście naruszającym zasady. Wpis taki sam w sobie jest sankcją o charakterze nagany. Ma na celu pouczenie Użytkownika w przypadku mało znaczącego złamania Regulaminu takiego jak np. przypadkowego skopiowania Tematu, pojedynczego spamu / offtopu.
  2. Jeżeli Użytkownik po otrzymaniu uwagi słownej powtórzy proceder otrzyma ostrzeżenie.
  3. Członek Ekipy może zastosować tę sankcję zamiennie z karą ostrzeżenia.
 2. Ostrzeżenia
  1. Nakładane na Użytkowników Forum za zwykłe przewinienia, takie jak np. notoryczny spam / ostre wulgaryzmy / obrażanie innych Użytkowników Forum itp. Za zebranie odpowiedniej ilości ostrzeżeń na Użytkownika nałożone zostaną ograniczenia:
   1. 3 ostrzeżenia - ban na tydzień
   2. 5 ostrzeżeń - ban na dwa tygodnie
   3. 10 ostrzeżeń - ban na miesiąc
   4. w przypadku większej ilości ostrzeżeń nałożone ograniczenia zostaną ustalone indywidualnie - aż do bana permanentnego.
  2. Jeżeli użytkownik po otrzymaniu ostrzeżenia powtórzy proceder może otrzymać tymczasowego bana. W szczególności za ponowne wrzucenie usuniętego postu lub tematu.
 3. Ograniczenia nakładane indywidualnie
  1. Moderator Forum / Mistrz gry / Administrator lub inny członek ekipy posiadający odpowiednie uprawnienia ma prawo do natychmiastowego nałożenia na Użytkownika bana o określonym lub nieokreślonym czasie trwania z podaniem uzasadnienia. Decyzją Administratora, Użytkownik może otrzymać bana na Forum za przewinienia w grze i odwrotnie. W przypadku pytań dot. nałożonej kary należy kierować się na https://support.brokenranks.com/
§ 6. Odwołania
 1. Każdy Użytkownik ma prawo odwołać się od nałożonej na niego kary bana oraz ostrzeżenia.
 2. Odwołania od kar Forumowych należy składać poprzez Support: https://support.brokenranks.com/
 3. Treść odwołania musi zawierać Nick Użytkownika, odpowiednie uzasadnienie oraz jak najbardziej szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i informacje, w tym: tytuł, linki do Tematów / Postów (jeśli jest to możliwe) i/lub zrzuty ekranu, z powodu których Użytkownik został ukarany.
 4. Odwołania nieudokumentowane nie będą podlegały rozpatrzeniu.
§ 7. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Na Forum, w celu obsługi Użytkownika i realizacji postanowień Regulaminów poszczególnych elementów wchodzących w skład serwisu brokenranks.com, przetwarzamy takie dane osobowe jak IP oraz adres e-mail. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w całym serwisie https://forum.brokenranks.com, oraz inne informacje dotyczące danych osobowych i prywatności znajdziesz tutaj: https://brokenranks.com/polityka-prywatnosci/
Locked

Return to “Ogłoszenia i wydarzenia”