Page 1 of 1

Automatyczne rozstrzyganie walki (przeciwnik niskiego poziomu)

Posted: Sat Jul 22, 2023 10:31 am
by Elenar
Używając 1 taktyki walka by się rozstrzygała automatycznie, jeśli poziom mobów byłby dostatecznie niski.
Wyskakiwałby wybór "automatycznie: tak czy nie".
Jeśli ktoś nie chce tego wyboru to można by ją wyłączyć w opcjach.

Oszczędziło by to ładowania animacji walk które i tak się rozstrzygają w 1 rundzie.